DENENMİŞ AŞIK ETME DUASI  

 DENENMİŞ AŞIK ETME DUASI  

AŞIK ETME DUASI  

Denenmiş aşık etme duası, dünya üzerinde hemen herkes tarafından en çok ilgi gören duadır diyebiliriz. Aşık etme duası, hızlı aşık etme duası gibi dualar sayesinde kişiler, yaşadıkları aşk sorunlarından kurtulurlar.

Dualar; kulların isteklerini Allah’a iletme şeklidir. Ve tüm inanışlarda kutsal sayılır. Temiz ve iyi niyetli edilen dualar Allah katında kabul görür ve kulun istediği kapılar açılır. Denenmiş aşık etme duası sayesinde şimdiye kadar birçok birliktelik ve mutlu yuva kurulmuştur.

 

Aşık etme duaları, genellikle kadınlar tarafından erkeği kendine aşık etmek için kullanılır. Fakat duanın böyle bir zorunluluğu yoktur. Günümüzde birçok erkek, kadını kendine aşık etme duası okumaktadır.

 

Oldukça faziletli olan aşık etme duası okumak için uygulanması gereken birtakım manevi çalışmalar bulunur. Bu manevi çalışmaların eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesiyle istenen kişi aşık olur ve sonucunda mutlu çiftler olurlar.

 

Aşık etme duası, istenen ilginin görülmediği durumlarda da yapılabilmektedir. Denenmiş aşık etme duasının birçok çeşidi bulunur. Yalnızca platonik aşıkların tercih ettiği bir dua değildir. İstediğiniz durumdaki istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmeniz mümkündür.

Aşık etme duasını gerektiği gibi okursanız, sonuçlarını en iyi şekilde alacaksınız.

 

AŞIK ETME DUASI KİM İÇİN OKUNUR?

 

 

Aşık etme duası, niyetlere göre değişiklik göstermektedir. Dualar, kişisel olan manevi çalışmalardır. Ve manevi çalışmaların yapılış teknikleri her ne kadar benzer olsa da hatta aynı gibi görünse de eşsiz ve biriciktir. Herkesin kalbi, niyeti, isteği, temizliği kendine hastır. Aşık etme duası okuyacak olan kişilerin öncelikli olarak kendilerine has bir manevi uygulama gerçekleştirdiklerini bilmelerinde önem vardır.

 

Bütün dualarda da olduğu gibi, aşık etme duasının da neden edildiği değil; kime edildiği ve ne şekilde edildiği önemlidir.

Çünkü aşık etme duasının tesirini etkisini belirleyen faktörler onlardır.

 

Aşık etme duası şu niyetler için okunabilir:

 

 

 • Eski sevgiliyi geri döndürmek için
 • Küs olan sevgiliyle barışmak için
 • Giden kocayı döndürmek için
 • Ayrılan sevgiliyi geri getirmek için
 • Karı koca arasını iyileştirmek için
 • Giden kadını geri getirmek için
 • Sevgiliyle arayı düzeltmek için
 • Eşler arası muhabbeti artırmak için
 • Hane huzurunu korumak için
 • Erkeği kendine aşık etmek için
 • Kadını kendine aşık etmek için
 • Birini kendine aşık etmek için
 • Tanımadığın birini aşık etmek için
 • Sevdiğin kişiyi aşık etmek için
 • Arkadaşı aşık etmek için

AŞIK ETME DUASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

 

Aşık etme duası dinimizde oldukça büyük bir yer kaplar. Aynı zamanda uzman hocaların da aşık etme duası ile ilgili söylediği birçok bilgi mevcuttur. Aşık etme duası diğer dualarla asla karıştırılmamalıdır. Bu dua bir hayal duasından çok, bir niyet duasındadır. Neredeyse büyü gibi bir etki yaratabilecek güce sahiptir. Bazı kişiler tarafından aşık etme duası ritüeli ile aşık etme büyüsü birbirine karıştırılır. Aşık etme duası asla bir büyü değildir. Tam tersine, dinen oldukça faziletli olan ve sevap getiren bir duadır. Bu hassas duada da dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta vardır.

Bu noktalar duanın bütün etki aralığı üzerinde rol oynar. Duanın daha kısa sürede tutmasını sağlayabilir ya da daha uzun sürede tutmasına sebep olabilir.

 

Aşık etme duası, mümkünse bir medyum hoca ile birlikte tüm manevi ritüelin iyice öğrenilmesinin ardından yapılmalıdır. Bazı kişiler, duayı yazılı sözlerden ibaret sanırlar.

Ancak dualar sözlere; sözler enerjilere, enerjiler hayata dönüşür. Bu bakımdan şunlara dikkat etmek çok faydalıdır:

 

Aşık etme duasının nasıl okunduğu

 

Aşık etme duasının nerede okunduğu

 

Aşık etme duasının kime okunduğu

 

Bunlar öncelikli dikkat edilecek olan hususlardır. Bunların ardından beden temizliği, edilen niyet, esas amaç gelir.

 

Aşık etme duasını bir enerji ağı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki korktuğunuz şeyler başınıza geliyor ya da bir şeyi çok istediğinizde o gerçekleşiyor, aşık etme duası da bunlar gibidir. Buralarda önemli olan şey konsantrasyonu ve odağı nereye topladığınızdır.

Örnek vermek gerekirse; bir bardağı düşürün kırmaktan korkarsanız muhakkak o bardağı düşürüp kırarsınız. Çünkü bütün enerjinizi bardağın kırılması durumuna yöneltmiş olursunuz. Bu yüzden bu kaçınılmaz hale gelir.

 

Aşık etme duasında da, kesinlikle istenen niyete iyi odaklanmak gereklidir. Kafada başka bir şey olmamalıdır. Özellikle olumsuz hiçbir düşüncenin üzerinde durulmamalı ve bertaraf edilmelidir.

 

Aynı zamanda aşık etme duası ve tüm aşk duaları okuyacak kişilerin kendilerini sevmeleri gerekir. Bu dualar sevgiye dayalı dualardır. Kendini yeterince sevmeyen ve kendi varlığına hak ettiği değeri göstermeyen hiçbir birey bir başkasını sevemez. Ve bu sebeple edeceği dualar da uygulayacağı manevi ritüeller de tam olarak istediği şekilde hayata geçmez.

 

Denenmiş aşık etme duası okunmadan önce;

 

Muhakkak bulunulan ortam loş bir ortam olmalıdır. Yapay ışıklandırmalar kapatılmalı ya da çok az olacak şekilde açılmalıdır. Mümkünse ortam mumlar ile aydınlatılmalıdır.

 

Asla acele edilmemeli ve dua çalışması kendini Allah’a teslim etmiş, güvenli bir insan olarak uygulanmalıdır.

 

Zihin arındırılmış olmalıdır.

 

Beden, her türlü kirden temizlenmiş ve gusül abdesti alınmış olmalıdır. Hatta gusül abdesti sırasında da kişinin niyetine odaklanması ve sık sık içinden niyetini geçirmesi hocalar tarafından tavsiye edilmektedir.

 

Aşık etme duası okuması yapacak olan kimsenin, muhakkak duayı ezberlemiş olması lazımdır. Duayı bir kağıttan ya da bir kitaptan okumak; dikkati dağıtacak ve odağın kaçmasına sebep olacaktır.

 

Aynı zamanda bu duayı okunacak olan kişi, duayı okunuşuna en uygun biçimde okumalıdır. Bunun için Arapça okuma tecrübesi olmayanlar bir müddet Arapça tecvit için deneyim kazanabilirler.

 

Dua, tam haliyle bütün vurgulara dikkat edilerek okunmalaıdır.

 

Duaya başlamadan önce niyet, 3 kez içten edilmelidir.

 

Ardından sesli bir biçimde 3 kez daha tekrar edilir.

 

Dua okuması bittikten sonra şükür namazı kılınması gereklidir.

 

Aşık etme duası okunurken, duanın niyet edildiği kişinin fotoğrafının olması ya da kişisel bir eşyasının bulunması odağı daha çok artıracağından tavsiye edilmektedir.

 

Duanın edildiği ortamda aşık olması istenen kişiyi hatırlatacak materyallerin bulunması hocalar tarafından tavsiye edilir.

 

Fakat unutulmamalıdır; bu uygulamaların hiçbirisinde salt bir amaç için uygulama gerçekleştirilmemelidir. Kişinin içten, samimi ve inançlı olması en önemlisidir. Bu dualar alelade dualar değildir. Oldukça büyük etkiye sahiptir. Kişinin aceleye getirmesi, eksik okuması gibi durumlarda dua tesirini göstermez.

 

Denenmiş aşık etme duası:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa. Fe yezeruha kaan safsafa e-ve-lem yerallezine keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey’in hayy e fe la yü’minun ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minin felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve hara musa saika felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü’minin merecibahreyni yeltekiyani fe kulnadrib bi asakel hacer, fenfecerat minhüsneta aşrate ayna, kad alime küllü ünasim meşrabehüm, külu veşrabu mir rizkillahi ve la ta’sev fil erdi müfsidin ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zumla ve men yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren fe fetahna abvabes semai bimaim munhemir ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir allâhümme innî en-tecmea beyne fülan ibni fülana an ferci fülana binti fülana ve hallû zekerihî ve nefsihî ve fercihâ bi-hakki hazihil esmâi, inneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ heyâşin, ahyan, esbâvûtin, inneke seyyidinâ velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Fî, Fî, Fî, Fî, Fî, essâ’ate, essâ’ate, elvâhan, elvâhan, el-acele, el-acele. Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr.

 

 

AŞIK ETME DUASI KESİN TUTAR MI?

 

Dualar, biz insanların diledikleri şeyleri Allah’a yalvararak isteme biçimidir. Etkili aşık etme duaları sayesinde duaların kabul görmesi için uygulanan birçok manevi çalışma da gerçekleştirilir. Yalnızca aşık etme duası ya da aşk duaları için değil, bütün dualarda önemli olan şey; duayı eden kişidir. Duayı okuyan kişinin kalbi temizse, sevapları çoksa dualar kabul görür. Allah, razı olduğu kullarının ettiği duaları kabul ederek onlara hayırlı kapılar açılar. Bu nedenle duanın kesin tutması ya da tutmaması hakkında net bir şey söylemek yanlıştır. Bizler elimizden geleni kalbimizin temizliği ile uygulayıp gerisini Allah’ın rızasına, tevekküle bırakırız.

Aşık etme duası ile ilgili yalan yanlış birçok bilgi özellikle internet dünyasında gezinmektedir. Bu konuyla ilgili bilinçli olmakta fayda vardır. Hiçbir hoca, duanın kesin tutup tutamacağını bilemez. Yalnızca duanın tesirini artırmak için manevi uygulamalar sağlayabilir. Bu sebeple; kendini hoca olarak tanıtan fakat aslında sahte olan kişilere çok dikkat edilmelidir.

AŞIK ETME DUASI NE KADAR SÜREDE KABUL OLUR?

 

Aşık etme duasının etkisi üzerinde rol oynayan birçok unsur bulunur. Kişi, aşık olduğu kişi, birlikte çalışılan hoca, edilen dua, duanın ediliş biçimi gibi faktörler duanın süresi üzerinde belirleyici olan faktörlerdir. Fakat yüzyıllardan beri uygulanan ve edilen dualarda bazı etki süreleri dikkat çeker. İyi niyetli ve kalbi temiz kişilerce edilen dualar kısa sürede kabul görür. Bazı kişilerin ettiği dualar 12 saat gibi kısa bir sürede bile kabul olabilir. Fakat bazıları için bu sürenin 90 günü bulduğu bile görülür. Böylesi durumlarda sabırlı olmak gereklidir. Aşık etme duası kabul olsa da olmasa da ya da süre gecikse de isyankar olmamalı, hayıflanmamalı, şikayet etmemelidir. Sabırla ve sukünetle beklenen ve çok istenen tüm dilekler kabul görürler.

AŞIK ETME DUASI GÜNAH MIDIR?

 

Aşık etme duası; en kalbi ve en saf duyguların sözlü dile getirilme şeklidir. Allah, hiçbir kuluna kötü niyet barındırmadığı müddetçe ettiği dualar için günah yazmaz. Kötü niyetli edilen dualar beddua olarak nitelendirilir. Ve bazı beddualar tutabilir. Bedduaların tutması için kişinin; haksızlığa maruz kalmış olması, bir gaspa uğramış olması gerekir. İlahi adalette zaman aşımı olmadığı için Allah, bazı kimselerin ettiği bedduaları dahi gerçekleştirir. Fakat bunların dışında istenen şeyler için edilen tüm dualar günah sayılmaz. Dua edilmek sevap kazandırır. Aşık etme duası da oldukça faziletli bir dua olduğu için okunmasında hiçbir sakınca yoktur.

 

 

SEVDİĞİNİ DELİ GİBİ AŞIK EDEN DUA

 

Bazı dualar ve uygulanış biçimleri oldukça farklı olup, farklı sonuçlar ortaya çıkarırlar. Örnek vermek gerekirse; yıllardır aynı kişiyi platonik olarak seven kişilerin sevgileri gerçek ve çabaları çoksa bu kişiler oldukça şanslıdır. Bu, onların hak ettiği bir aşk haline gelir. Dolayısıyla duadan ve manevi uygulamalardan elde edecekleri sonuç, kalplerinde barınan sevgiyle eş değerdedir. Birisine deliler gibi aşık olan insan, yapacağı uygulamalarla aşık olduğu kişiyi deli gibi aşık edebilir.

 

Bu dualardan birisi:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh.

Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn.

 

Sevdiğini deli gibi aşık eden dua okuması yaparken de diğer okumalarda olduğu gibi acele etmemek gerekir. Bu manevi çalışmaya gerçekten zaman ayırmak esasına uygun biçimde gerçekleştirmek önemlidir. Sevdiğini deli gibi aşık eden dua sayesinde karşılık bulamayan aşklar karşılık görür. İlişkileri bitmek üzere olan çiftler birbirine yakınlaşır. Hatta boşanmak üzere olan evli çiftlerin bile bu dua sayesinde evliliklerini kurtardığı bilinir.

 

ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

 

Aşık etme duası, hem kadına hem erkeğe okunabilen bir duadır. Ancak yüzyılların getirmiş olduğu derin ilim tecrübesiyle birtakım duaların erkekler üzerinde daha tesirli olduğu görülmüştür. Erkeği kendine aşık etme duası hiçbir kadın üzerinde denenmemelidir.

 

Bu dua öncesinde niyet belirlenmeli ve muhakkak temiz olunmalıdır.

 

Erkeği kendine aşık etme duası:

 

Bismillâhirrahmânirrahîm.

El hamdü lillahi rabbil âlemîn.

Er rahmânir rahiym.

Mâliki yevmiddîn.

İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn.

İhdinas sirâtal müstekiym.

Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn.

Elif lâm mîm.

Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn.

Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun.

Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn.

Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyine eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm.

Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr.

Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyine ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.

Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

KISA SÜREDE AŞIK ETME DUASI

 

Kısa sürede aşık etme duası, diğer duaları destekleyen bir duadır. Esas manevi çalışmanın yapılması ve esas duanın okunmasının ardında kısa sürede aşık etme duası okunarak tesir artırılabilir. Bu dua gün içerisinde her akla geldiğinde okunabilir. Aynı zamanda bu dualarda birlikte; Felak, Fatiha, Nas, Rad sureleri de okunması tavsiye edilir. Fakat, duayı genel geçer bir şekilde değil kalben okumakta yarar olduğunu hatırlatmakta fayda var.

 

Kısa sürede aşık etme duası:

Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.

Iza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

 

 

Hızlı aşık etme, en etkili aşık etme, tesirli aşık etme duaları gibi birçok dua sitemiz üzerinde mevcuttur. Bütün içerikler esasına uygun bir biçimde ilim irfan sahibi medyum hocamız tarafından hazırlanmaktadır. Sitemiz üzerinden Türkiye’nin en etkili medyum hocasına ulaşabilir ve öğrenmek istediğiniz tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mustafa Hocaya Sor!